O NAMA

IEEG ulaže u održivi portfolio proizvodnje električnog vozila na gorivne ćelije i razvoj novih tehnologija u obnovljivu energiju i sisteme za proizvodnju iz OIE u Srbiji, regionu, i u EU. Portfolio obuhvata proizvodnju električnih vozila 100% na električni pogon u skladu sa EU standardima za domaće i evropsko trziste i nove projekte iz oblasti obnovljive energije i njenu transformaciju u male elektrane i skladištenje. Prilikom donošenja odluka o finansiranju IEEG se rukovodi isključivo strategijom dugoročnog razmišljanja i preduzetničkog partnerstva.

IEEG tim ima dugogodišnje iskustvo od 1980-e godine u industijskim inovativnim procesima proizvodnje posebno u oblasti autoindustrije i OIE. Pored sopstvene ekspertize, IEEG ima pristup korporativnoj mreži koja pruža veliko znanje u koncepciji, razvoju, proizvodnji i implementaciji novih tehnologija i novih naučnih istraživanja.

Već na početku projekta IEEG sarađjuje sa lokalnim nosiocima posla i tehničko-projektne dokumentacije, koji planiraju da realizuju projekat i trаže odgovarajućeg partnera sa profesionalnim iskustvom u projektima. IEEG će obezbediti veštine (optimizaciju) u rasponu plana projekta (projekat razvoja), održivi proces energetske efikasnosti, proizvodnje i upravljanja do efikasnog i profitabilnog poslovanja u dugoročnom periodu. Isto tako IEEG je u poziciji da organizuje kvalitetno finansiranje.

Kapital, vlasništvo projektnih kompanija može da varira zavisno da li se radi o manjim ili većim projektima. Za veće projekte za IEEG može biti uzet u obzir manjinski interes.